Kontakt

Rimsko - katolícky farský úrad
Mgr. Ivan Iskra (správca farnosti)
Námestie SNP 18
972 71 Nováky

N 48.718142, E 18.541128 (Farský úrad)
N 48.718586, E 18.540074 (Farský kostol)
N 48.724415, E 18.548563 (Kaplnka)