Sväté omše

pondelok 07:00
utorok 17:30
streda 07:00
štvrtok 17:30 adorácia
piatok 07:00
sobota 17:30 s platnosťou nedele
nedeľa 07.30, 10:00