Sväté omše

pondelok 06:30
utorok 18:30
streda 06:30
štvrtok 18:30 adorácia
piatok 06:30
sobota 18:30 s platnosťou nedele
nedeľa 07.30, 10:00